Drukuj stronę

Aktualności POKL 2015

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT

W dniu 28 sierpnia 2015r. odbędzie się spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję projektu pt.: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Staszów”.
W trakcie spotkania uczestniczki projektu otrzymają zaświadczenia o ukończeniu realizowanego programu aktywizacji.
Spotkanie odbędzie się w Staszowie, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, o godz. 10.00.


HARMONOGRAM

zajęć odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów” w 2014r.

Sierpień 2015r.

19.08.2015r. (środa) godz. 8:30-10:00 spotkanie grupy wsparcia
26.08.2015r. (środa) godz. 8:30-10:00 spotkanie grupy wsparcia


Wyjazd edukacyjno – integracyjny Kraków – Zakopane 3-5 lipca 2015r.

Smok wawelskiW dniach 3 – 5 lipca 2015r. uczestniczki projektu aktywizacyjnego, wraz z dziećmi, wzięły udział w wycieczce do Krakowa oraz zimowej stolicy Polski – Zakopanego.W pierwszym dniu wyjazdu odwiedziliśmy multimedialne muzeum w Podziemiach Rynku Głównego w Krakowie. Tuż pod Sukiennicami można się przenieść w przeszłość do czasów króla Władysława Łokietka. Ekspozycja została wykonana z użyciem zaawansowanej techniki. Ekrany dotykowe, plazmowe i 3D, hologramy, projektory, oświetlenie i nagłośnienie stwarzają iluzję tętniącego życiem średniowiecznego Krakowa. Dzięki temu mogliśmy nie tylko zobaczyć, ale także poczuć atmosferę tamtego miasta.

Widok na Morskie Oko

Upał dawał się we znaki, więc z przyjemnością zatrzymaliśmy się na obiad w jednej z klimatycznych restauracji przy ulicy Grodzkiej.

 

 

 

Posileni i zregenerowani wyruszyliśmy na Wawel, który był kolejnym punktem piątkowego programu.

Spacer na Wawel

Na Wawelu obejrzeliśmy główne ekspozycje wnętrz zamkowych – Reprezentacyjne Komnaty Królewskie oraz Skarbiec Koronny i Zbrojownię.

Wawel - dziedziniec

Przespacerowaliśmy wzdłuż wałów Wisły.

Spacer wzdłóż wawół nad Wisłą

Po południu wyruszyliśmy do Zakopanego. Zimowa stolica Polski przywitała nas przepiękną pogodą i wspaniałymi widokami.
W sobotę, zaraz po śniadaniu, spotkaliśmy się z Panią Asią – naszym tatrzańskim przewodnikiem. Wycieczkę rozpoczęliśmy u podnóża Wielkiej Krokwi, przepięknej skoczni narciarskiej w Zakopanem.
Dalej udaliśmy się na parking u wylotu Doliny Strążyskiej.

Naszym milusińskim największą radość sprawiły zwierzaki, owieczki, psy pasterskie, a zwłaszcza to, że można je było pogłaskać.

Spotkanie z psami

Trasa do Polany Strążyskiej wiedzie wygodną dolinną drogą, a jej nachylenie jest na tyle nieduże, że pokonanie trasy nie sprawiło nikomu trudności.

spacer Doliną Strążyską

Spacer Doliną Strążyską.

spacer Doliną Strążyską

Odpoczynek na polanie.

Odpoczynek na polanie

Z Polany Strążyskiej mieliśmy już tylko kilkanaście minut spaceru do wodospadu u stóp Giewontu – Siklawica.

Szlakiem na wodosad Silkawica

Pod Silkawicą…

Pod Silkawicą

Po obiedzie wyruszyliśmy na Gubałówkę.

Gubałówka

Spacer po Krupówkach, najpopularniejszej ulicy w Zakopanem, zakończył naszą sobotnią wycieczkę.

Po dniu pełnym wrażeń z przyjemnością odpoczywaliśmy w pensjonacie.

Odpoczynek w pensjonacie

Pieczone kiełbaski smakowały wyjątkowo.

Przy grilu

Ostatni dzień wycieczki spędziliśmy w Białce Tatrzańskiej na basenach termalnych.

Termy w Białce Tatrzańskiej

Ponad dwugodzinny pobyt w słynnych tatrzańskich termach moc radości przyniósł wszystkim uczestnikom wycieczki.

Do Staszowa wróciliśmy przed godziną 19, zmęczeni ale pełni niezapomnianych wrażeń.


HARMONOGRAM

zajęć  odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów” w 2014r.

Lipiec 2015r.

08.07.2015r. (środa)        godz. 8:30-10:00    spotkanie grupy wsparcia
22.07.2015r. (środa)        godz. 8:30-10:00    spotkanie grupy wsparcia

 


HARMONOGRAM

zajęć odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów” w 2014r.

Czerwiec 2015r.

03.06.2015r. (środa)        godz. 8:00-13:00    poradnictwo prawne grupowe
05.06.2015r. (piątek)        godz. 8:00-13:00    poradnictwo prawne grupowe
10.06.2015r. (środa)        godz. 8:30-10:00    spotkanie grupy wsparcia
12.06.2015r. (piątek)        godz. 8:00-13:00    poradnictwo prawne indywidualne
17.06.2015r. (środa)        godz. 8:00-13:00    poradnictwo prawne indywidualne
19.06.2015r. (piątek)        godz. 8:00-13:00    poradnictwo prawne indywidualne
24.06.2015r. (środa)        godz. 8:30-10:00    spotkanie grupy wsparcia

 


Informacje o realizowanym projekcie – maj 2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie od stycznia 2015r. realizuje Projekt pt: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej, z terenu miasta i gminy Staszów”.
Projekt potrwa do 31 sierpnia br. Uczestniczki projektu to kobiety w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i trudności w podjęciu zatrudnienia, korzystające z pomocy Ośrodka.

Spotkanie z uczestniczkami projektu
Brak pracy jest przyczyną licznych niepowodzeń, ale też konsekwencją biernych postaw i wycofania. Działania podejmowane w trakcie realizacji projektu mają przede wszystkim na celu wzmocnienie postaw ukierunkowanych na pokonywanie barier, wzrost wiary we własne siły, zdobycie nowych kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego (staż).

Pierwsze spotkanie z potencjalnymi uczestniczkami projektu odbyło się 2 lutego 2015r., w trakcie którego 15 kobiet, zamieszkujących miasto i gminę Staszów, podpisało deklarację uczestnictwa w projekcie.
W m-cu lutym rozpoczęły się spotkania grupy wsparcia, prowadzonej przez pracownika socjalnego Ośrodka, które potrwają do końca realizacji projektu, tj. do sierpnia 2015r.

Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym

W m-cu marcu, w ramach instrumentu aktywizacji zawodowej odbyły się indywidualne konsultacje oraz zajęcia grupowe z doradcą zawodowym. W trakcie spotkań z uczestniczkami przeprowadzone zostało badanie preferencji zawodowych, na podstawie którego opracowano indywidualny plan działania.

Miesiącecień i maj br. poświęcono na warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych. Zajęcia prowadzi psycholog, oprócz spotkań grupowych, każda z uczestniczek zostanie objęta indywidualnym poradnictwem i wsparciem psychologicznym.

Na miesiąc czerwiec br. zaplanowano spotkania z prawnikiem, który poprowadzi zajęcia grupowe oraz indywidualne konsultacje.
W ostatnim etapie realizacji projektu zostanie wykorzystany instrument aktywizacji edukacyjnej. Po określeniu indywidualnych predyspozycji zawodowych oraz uwzględnieniu potrzeb lokalnego rynku pracy, uczestniczki zostaną skierowane na szkolenia, kursy lub staż. Udział i zakres wsparcia zostanie skonsultowany z Powiatowym Urzędem Pracy w Staszowie.
Zajęcia grupowe z psychologiem
W ramach projektu uczestniczki objęte są wsparciem dodatkowym w formie:
– pomocy pieniężnej (zasiłki celowe),
– zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia,
– posiłku w trakcie zajęć,
– pokrycia kosztów ubezpieczenia NW, badań wstępnych i do celów sanitarno –
epidemiologicznych oraz szkoleń z zakresu BHP.
W m-cu lipcu br. zostanie zorganizowany wyjazd edukacyjno – integracyjny dla uczestniczek oraz członków rodzin (dzieci).
Realizacja tego typu projektów pozwala na zastosowanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej instrumentów pracy z klientem, szeroko wykraczających poza katalog usług, oferowanych w ramach ustawy o pomocy społecznej. Bez wsparcia środków EFS nie byłoby możliwe udzielenie tak kompleksowego wsparcia.
Realizując projekt Ośrodek otrzymał wsparcie potencjału kadrowego. W ramach zadania – praca socjalna – finansowane są koszty zatrudnienia pięciu pracowników socjalnych (4,5 etatu).
Całkowity budżet projektu realizowanego w okresie 01.01.2015r. – 31.08.2015r. wynosi 244.300,00 zł, w tym wkład własny Gminy stanowi kwota 26.651,50zł.


HARMONOGRAM

zajęć odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów” w 2014r.

Maj 2015r.

04.05.2015r. (poniedziałek) godz. 8:00-12:00 warsztaty kompetencji społecznych
06.05.2015r. (środa) godz. 8:30-10:00 spotkanie grupy wsparcia
07.05.2015r. (czwartek) godz. 8:00-12:00 warsztaty kompetencji społecznych
11.05.2015r. (poniedziałek) godz. 8:00-12:00 warsztaty kompetencji społecznych
14.05.2015r. (czwartek) godz. 8:00-12:00 warsztaty kompetencji społecznych
18.05.2015r. (poniedziałek) godz. 8:00-12:00 warsztaty kompetencji społecznych
20.05.2015r. (środa) godz. 8:30-10:00 spotkanie grupy wsparcia
21.05.2015r. (czwartek) godz. 8:00-13:00 poradnictwo psychologiczne indywidualne
25.05.2015r. (poniedziałek) godz. 8:00-13:00 poradnictwo psychologiczne indywidualne
28.05.2015r. (czwartek) godz. 8:00-13:00 poradnictwo psychologiczne indywidualne


HARMONOGRAM

zajęć odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów” w 2014r.

Kwiecień 2015r.

02.04.2015r. (czwartek) godz. 8:00-13:00 warsztaty umiejętności społecznych
08.04.2015r. (środa) godz. 8:30-10:00 spotkanie grupy wsparcia
09.04.2015r. (czwartek) godz. 8:00-13:00 warsztaty umiejętności społecznych
13.04.2015r. (poniedziałek) godz. 8:00-13:00 warsztaty umiejętności społecznych
16.04.2015r. (czwartek) godz. 8:00-13:00 warsztaty umiejętności społecznych
20.04.2015r. (poniedziałek) godz. 8:00-13:00 warsztaty umiejętności społecznych
22.04.2015r. (środa) godz. 8:30-10:00 spotkanie grupy wsparcia
23.04.2015r. (czwartek) godz. 8:00-13:00 warsztaty umiejętności społecznychHARMONOGRAM

zajęć odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów” w 2014r.

Marzec 2015r.

02.03.2015r. (poniedziałek) godz. 8:00-11:00 doradztwo zawodowe grupowe
04.03.2015r. (środa) godz. 8:00-11:00 doradztwo zawodowe grupowe
09.03.2015r. (poniedziałek) godz. 8:00-11:00 doradztwo zawodowe grupowe
11.03.2015r. (środa) godz. 8:30-10:00 spotkanie grupy wsparcia
12.03.2015r. (czwartek) godz. 8:00-11:00 doradztwo zawodowe indywidualne
16.03.2015r. (poniedziałek) godz. 8:00-11:00 doradztwo zawodowe indywidualne
18.03.2015r. (środa) godz. 8:00-11:00 doradztwo zawodowe indywidualne
23.03.2015r. (poniedziałek) godz. 8:00-11:00 doradztwo zawodowe indywidualne
25.03.2015r. (środa) godz. 8:30-10:00 spotkanie grupy wsparcia
30.03.2015r. (poniedziałek) godz. 8:00-11:00 doradztwo zawodowe indywidualne


HARMONOGRAM

zajęć odbywających się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów” w 2014r.

Luty 2015r.

12.02.2015r. (czwartek) godz. 8:30-10:00 spotkanie grupy wsparcia
23.02.2015r. (poniedziałek) godz. 8:00-11:00 doradztwo zawodowe grupowe
25.02.2015r. (środa) godz. 8:30-10:00 spotkanie grupy wsparcia
26.02.2015r. (czwartek) godz. 8:00-11:00 doradztwo zawodowe grupowe


Spotkanie inauguracyjne

W dniu 2 lutego br. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie odbyło się spotkanie inauguracyjne, w związku z projektem realizowanym w 2015 roku. W spotkaniu udział wzięły osoby w wieku aktywności zawodowej, korzystające z pomocy społecznej z różnych powodów, zainteresowane udziałem w projekcie.
Spotkanie poprowadziła Kierownik Ośrodka – Jolanta Włoch,

images/112014/spot1.jpg

będąca jednocześnie Kierownikiem Projektu, która przedstawiła informacje na temat celów projektu i sposobów ich realizacji.
Tematykę zaplanowanych zadań, rodzaju podejmowanych działań oraz wzajemnych oczekiwań przybliżyła Z-ca Kierownika Ośrodka Maria Hamer – Asystent Projektu.

images/112014/spot2.jpg
W końcowej części spotkania, pracownik socjalny Katarzyna Macias, która poprowadzi grupę wsparcia dla uczestników projektu, rozdała ankiety
rekrutacyjne. Do projektu przystąpiło 15 kobiet, zainteresowanych zmianą swojej sytuacji, zmotywowanych do udziału w projekcie.